FUGE

Fuge er det mellemrum mellem mursten og andre bygningskomponenter. Mellemrummet fungere som en samling der holder sammen på delene af murstenen. Bredden på fugen kan varierer meget og det er derfor vigtigt at få en fagkyndig til at tage hånd om dette, hvis det har behov for en kærlig hånd.

Hos AS Totalbyg er vi parat til at tage vare om jeres fugearbejde og se til om der er behov for enten mørtelfuge, Illmod fuge eller knasfuge. Hver fugetype har dets fordele og ulemper, og vi vurderer altid hvilke der er bedst tilpasset til netop din opgave.